Vasthyamayanthakam Ghrutha

355.00

QTY: 150g Bottle

BRAND: VAIDYARATNOM OUSHADHASALA PVT LTD

PRICE: 355 R.s

Categories: ,

Description

Vasthyamayanthakam Ghrutha

Reference: Sahasrayoga

Ingredients: Vari, Dhathri, Bimbi, Kushmanda, Urvaru, Darvi, Madhooka, Matsyakshi, Padma,Pashanabheda, Bruhathi, Amsumatidwayam, Saribadwyayam, Ikshu, Ksheeruka, Kapotapanka, Ikshuraka, Vasuka, Sigru, Valaka, Varahi, Varana, Draksha, Bhadra, Yashti, Palankusha, Gokshura, Parushaka, Utpala, Thudi, Madhooka, Hima, Daru, Thriphala, Kaunti, Srngavera, Saindhava, Hastipippali, Apamarga, Manjishta, Padmakesara, Mustha, Kustumbari, Lodhra, Hayagandha, Punarnava, Svayamguptha, Ikshuraphala, Varddhipatra, Srngi, Silajith, Nalikerodaka, Ksheera, Sarpis

Indication: Mootrakrichram, Sarkarasmari, Vatapittaja vasti roga, Prameha saha vasti gata roga

Dosage: 10g once or twice a day or as directed by Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vasthyamayanthakam Ghrutha”

Translate »