Sudarshana Gulika

400.00

QTY: Box of 10 strip (Each strip has 10 tablets)

BRAND: VAIDYARATNOM OUSHADHASALA PVT LTD

PRICE: 400 R.s

Categories: ,

Description

Sudarshana Gulika

Reference: Sarngadhara Samhitha

Ingredients: Thriphala, Rajani Yugmam, Kantakariyugmam, Sati, Trikatu, Granthikam, Moorva, Gudoochi, Dhanwayashaka, Katuka, Parpata, Mustha, Trayamana, Valaka,Nimba, Pushkaramoola, Madhuyashti, Vatsakam, Yavani, Indrayavam, Bharngi, Sigrubeejam, Surashtraka, Vacha, Twak, Padmaka, Usheera, Chandana, Athivisha, Bala, Saliparni, Prsniparni, Vidangam, Thagara, Jeevaka, Rishabhaga, Lavangam, Vamshalochana, Pundareeka, Kakoli, Patrakam, Jathipathrakam, Thaleesapathra, Kiratham

Indication: Dosatrapaham, Sarva Jwara, Moha, Tantra, Trit, Swasa, Kasa, Pandu, Hrdroga, Kamala, Trikaprishta Kateejanu Parshwa soola nivarana

Dosage: 1 to 2 tablet twice daily or as directed by Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sudarshana Gulika”

Translate »