Narayana Thailam

195.00

QTY: 200 ml

BRAND: VAIDYARATNOM OUSHADHASALA PVT LTD

PRICE: 195 R.s

Categories: ,

Description

Narayana Thailam

Reference: Sarangadhara Samhitha

Ingredients: Vilwa, Agnimantha, Shonaka, Patala, Paribhadrika, Prasarini, Aswagandha, Bruhathi, Kantakari, Bala, Athibala, Aswadamshtra, Punarnnava, Sathapushpa, Devadaru, Mamsi, Shaileyam, Vacha, Chandana, Thagara, Kushta, Ela, Parnichathushtayam, Rasna, Aswagandha, Saindhava, Punarnava, Sathavari Rasa, Ksheera, Thaila

Indication: Adho bhaga gata vata, Urdwa bhaga gatha vata, Dantha Soolam, Hanu sthampam, Many Sthambam, Gala graham, Ksheenendriya, Nashta Sukla. Jwara Ksheena, Vatarthan, Anthra vrdhi, Vatartha vrishana

Dosage: Pana, Nasya, Vasthi, Abhyanga or as directed by Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Narayana Thailam”

Translate »