Misrakasneham

160.00

QTY: 150g Bottle

BRAND: VAIDYARATNOM OUSHADHASALA PVT LTD

PRICE: 160 R.s

Categories: ,

Description

Misrakasneham

Reference: Ashtanga Hrudayam Gulma Chikithsitham

Ingredients: Pippali, Amalaki, Draksha, Shyama, Danti, Dravanti, Krauka, Kutarana, Sankhini, Charmasahva, Swarnaksheeri, Gavakshi, Sikhari, Rajanaka, Chinnaruha, Karanja, Bastantri, Vyadhighata, Bahala, Bahurasa, Tikshna vriksha phalam, Eranda Tailam, Havisha, Ksheera

Indication: Virechana in gulma, Vridhi, Vidradhi, Koshta soolam, Vata vikara

Dosage: 2 to 10g early in the morning or as directed by Physician`

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Misrakasneham”

Translate »