Maha Rasnadi Kashaya Tablet

600.00

QTY: Box of 10 strip (Each strip has 10 tablets)

BRAND: VAIDYARATNOM OUSHADHASALA PVT LTD

PRICE: 600 R.s

Description

Maha Rasnadi Kashaya Tablet

Reference: Sahasrayogam

Ingredients: Rasna, Dhanvayasa, Bala, Eranda, Devadaru, Sati, Vacha, Vasaka, Nagara, Pathya, Chavya, Mustha, Punarnava, Gudoochi, Vridhadaru, Satapushpa, Gokshura, Aswagandha, Ativisha, Kruthamala, Sathavari, Krishna, Sahachara, Dhanyaka, Bruhati Dwayam

Indication: Sarvanga kampa, Kubjatwa, Pakshaghata, Apabahukam, Gridrasi, Amavata, Sleepatam, Apathanakam, Anthravrdhi, Aadmanam, Jangha Roga, Janu roga, Ardhitham, Sukladosham, Medra rogam, Vandyatha, Yoniroga, Brimhana, Garbhakara

Dosage: 3 tablets twice daily with one glass of lukewarm water one hour before food or as directed by Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Maha Rasnadi Kashaya Tablet”

Translate »