Kumaariasavam

100.00

QTY: 450ml

BRAND: SNA

PRICE: 100

Categories: ,

Description

Kumaariasavam

Reference: Sahasrayogam

Ingredients: Madhu, Kumari Swarasa, Guda, Loha Choornam, Sunti, Maricham, Pippali, Lavangam, Elam, Twak, Pathram, Nagakesara, Chithraka, Pippaleemoolam, Vidanga, Gajapippaly, Chavyam, Hapusha, Dhanyakam, Kramukam, Katuki, Mustha, Hareethaki, Vibheethaki, Amalaki, Rasna, Devadaru, Haridra, Darvi, Moorva, Madhurasa, Danthi, Pushkaramoolam, Balamoola, Athibala, Kandookari, Gokshuram, Sathakuppa, Hingu, Useeram, Sigrumoolam, Punarnnava, Lodhra, Swarnamakshikam, Dhathaki

Indication: Bala varna agni deepanam, Brimhanam, Rochanam, Vrushyam, Parinamasoolam, Ashta Udara roga, Kshayam,Vimshathi Prameham, Udawartham, Apasmrthi, asmari, Sukladosha, Krimi, rakthapitha, Apasmara, Mutrakrichra

Dosage: 15 to 30 ml twice daily or as directed by the Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kumaariasavam”

Translate »