Kshara Thailam

QTY: 200 ml

BRAND: VAIDYARATNOM OUSHADHASALA PVT LTD

PRICE: R.s

Categories: ,

Description

Kshara Thailam

Reference: Ashtanga Hrudaya Karnaroga prathishedham

Ingredients: Suskamoolaka kshara, Sunti Kshara, Hingu, Mahaushadam, Satha pushpa, Vacha, kushta, Devadara, Sigru, Rasanjana, Souvarchala, Yava kshara, Swarjika kshara, Oudbhidha lavana, Saindhavam, Bhoorja, Grandhi, Vilam, Mustham, Madhu Suktham, Mathulanga Rasam, Kathali Swarasa, Thila thaila

Indication: Kandu, Shwelana, Badhiryam, Pothee karnathwam, Ruk, Krimi, Mukha roga, Dantha roga

Dosage: For Karnapoorana or as directed by Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kshara Thailam”

Translate »