Elaadi Choorna

QTY: 50g

BRAND: SNA

PRICE:

Categories: ,

Description

Elaadi Choorna

Reference: Ashtanga hrudayam Sootrasthanam(15/42 – 44) sodanadi gana samgrahaneeyam

Ingredients: Sookshma ela, Stoola ela, Turushkara, Kushtam, Priyangu, Nagaramustha, Hreeberam, Dhyamakam, Sprukka, Chorakam, Chocham, Pathra, Thagara, Shouneyam, Jathiphalam, Rasa, Sukthi, Vyaghranakham, Devadaru, Agaru, Sreevashtakam, Kumkumam, Chanda, Guggulu, Devadhoopam, Khapura, Punnagam, Nagakesaram

Indication: Vatakapha samanam, Visha, Varnaprasadana, Kandu, Pidaka, Kota nasana

Dosage: External Application or as directed by Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Elaadi Choorna”

Translate »