Dashamoolarishtam

100.00

QTY: 450ml

BRAND: VAIDYARATNOM OUSHADHASALA PVT LTD

PRICE:100 R.s

Description

Dashamoolarishtam

Reference: Sarngadhara Samhithaasavarishta Kalpana

Ingredients: Dasamoola, Chitraka, Pushkaramoola, Lodra, Gudoochi, Dhathri, Duralabha, Khadira, Beejasara, Pathya, Kushta,Manjishta, Devadaru, Vidanga, Madhuka, Bharngi, Kapitha, Aksha, Punarnava, Chavyam, Mamsi, Priyangu, Sariba,Krishna Jeeraka, Trivrit, Renuka, Rasn, Pippali, Krauka, Sati, Haridra, Shatapushpam, Padmaka, Nagakesara, Mustha, Indrayava, Sunti, Jeevaka, Rishabhaka, Meda, Mahameda, Kakoli, Ridhi, Vridhi, Draksha, Kankolam, Chandana, Jati phalam, Lavangam, Twak,Ela Patra, Kesara, Pippali, Kasthuri, Madhu, Gudam, Dhataki

Indication: Aruchi, Gulma, Bhagandara, Chardhi, Pandu Roga, Kamalam, Kushta, Arshas Swasa, Kasa, Grahani Roga, Vatavyadhi, Dhatukshaya

Dosage: 15 to 30 ml twice daily or as directed by the Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dashamoolarishtam”

Translate »