Dashamoolaarishtam

110.00

QTY: 450ml

BRAND: SNA

PRICE: 110

Categories: ,

Description

Dashamoolaarishtam

Reference: Bhaishajya Ratnavali Vajeekaranadhikara

Ingredients: Madhu, Gudam, Dhataki, Vilwa, Agnimantha, Shyonaka, Patala, Salaparni, Prsniparni, Bruhathi, Kantakari, Gambhari, Gokshura, Chithraka, Pushkaramoola, Lodhra, Gudoochi, Amalaki, Duralabha, Khadira, Asana, Hareethaki, Kushtam, ,Manjishta, Devadaru, Vidangam, Yashtimadhu, Bharangee, Kapitha, Vibheethaki, Punarnava, Thrivruth, Chavya, Jadamaanchi, Priyangu, Sariba, Krishna Jeerakam, Harenu, Rasna, Pippali, Kramuka, Sadhi, Haridra, Sathakuppa, Padmakam, Nagakesaram, Mustha, Indrayava, Karkidaka, srngi, Jeevakam, Idavakam, Meda, Mahameda, Kaakoli, Ksheera kakoli, Ridhi, Vrudhi, Dhathaki, Kakkolam, Hribeera, Chandana, Jathiphala, Lavnga, Twak, Ela, PathraNagakesaram, Pippali, Kasthuri, Kathakam

Indication: Aruchi, Gulma, Bhagandara, Kshaya, Chardhi, Pandu Roga, Kamalam, Kushta, Arshas Swasa, Kasa, Grahani Roga, Vatavyadhi, Prameha, Mandagni, Udara, Sarkarashmari, Moothrakruchra, Dhatukshaya, Krushanam Pushtijanana, Vandhyanam putrajanana, Sukrabalaprada

Dosage: 15 to 30 ml twice daily or as directed by the Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dashamoolaarishtam”

Translate »