Bala Tailam

75.00

QTY: 10ml

BRAND: VAIDYARATNOM OUSHADHASALA PVT LTD

PRICE: 75 R.s

Description

Bala Tailam

Reference: Ashtanga Hrudayam

Ingredients: Bala. Chinnaruha, Rasna, Sati, Sarala, Darvi, Ela, Manjishta, Agaru, Chandana, Padmaka, Atibala, Mustha, Surpaparni, Harenu, Yashti, Surasa, Vyaghranakha, Rishabhaka, Jivaka, Palasa rasa, Nilika, Jati, Koshaka, Sprukka, Saileya, Jathika, Katphala, Ambu, Twak, Kundurushka, Thurushka, Sreenivasaka, Lavanga, Nakha, Kankola, Kushta, Mamsi, Priyangu, Sthouneya, Tagara, Dhyama, Vacha, Madana, Plava, Nagakesara, Patrapakam, Kumkuma, Karpoora, Patrachoorna, Tila Thailam, Dadhimasthu, Ikshu niryasa, Suktha, Ajaksheera

Indication: Kasa, Swasa, Jwara, Chardi, Moorcha, Gulma, Kshatha kshaya, Pleeha, Swayadhu, Apasmara, Vata vyadhi

Dosage:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bala Tailam”

Translate »