Bala Dhathriadi Thaila

QTY:

BRAND: VAIDYARATNOM OUSHADHASALA PVT LTD

PRICE: R.s

Categories: ,

Description

Bala Dhathriadi Thaila

Reference: Sahasrayoga

Ingredients: Bala moolam, Gudoochi, Usheera, Hriberakam, Chandana, Yashti, Bakula Prasoona, Madhukam, Chandana dwayam, Kushta, Ulpala, Abdam, Sariba, Thrijathakam, Jathiphalam, Thakkolam, Karpura, Shathavari, Jeevaka, Rishabhaka, Meda, Mridweeka, Kumkuma, Useera, Sahalukam, Chorakadwayam, Pushkara, Nagapushpam, Nakham, Sprukka, Manjishta, Katurohini, Anjana, Saralam, Daru, Champakam, Madhooka pushpam, Shonakam, Thriphala, Phalini, Misi, Mustha, Agaru, Mamsi, Tagara, Padmakesara, Amalaka rasam, Sathavararasam

Indication: Siro roga, Netra roga, Sarvanga santhapam, Kshatha kshaya hara, Vrishyam, Raktha mamsa bala pradham, Urdwajathru roga, Suryavartham

Dosage: Abhyanga over head Or as directed By Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bala Dhathriadi Thaila”

Translate »