Ashoka Ghrutam

165.00

QTY: 150g bottle

BRAND: SNA

PRICE: 165 R.s

Categories: ,

Description

Ashoka Ghrutam

Reference: Bhaishajya Ratnavali Streerogadhikara Pradara Chikithsa

Ingredients: Ghritham, Kanchikam, Ajaksheeram, Bhringaraja Swarasa, Asoka twak, Jeeraka, Kaakoli, Ksheera Kakoli, Meda, Maha meda, Maasha parni, Mudgaparni, Jeevakam, Idavakam, Parooshakam, Priyalam, Rasanjanam, Yashteemadhu, Asokamoolam, Draksha, Sathavari, Sitha

Indication: Tridosha Pradara, Swetaneelakrishna pradara, Kukshisoola, Katisooola, Yoni soola, Mandagni, Aruchi, Pandu, Krishatha, Swasakasa, Pushtikara, Ayukaram, Balya, Balavarnaprasadanam

Dosage: Internal Use 10 to 20g or as directed by Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ashoka Ghrutam”

Translate »