Amrutapraasham

135.00

QTY:200g Bottle

BRAND: SNA

PRICE: 135 R.s

Categories: ,

Description

Amrutapraasham

Reference: Ashtanga Hrudayam Chikitsasthanam Kasa Chikithsa

Ingredients: Ghruta, Ksheeram, Amalaki Swarasa, Vidari Swarasa, Ikshu Swarasa, Ajamamsa Swarasa, Jeevanthi, Kakoli, Ksheera kaakoli, Meda, Maha meda, Maashaparni, Mudgaparni, Jeevakam, Idavakam, Yashteemadhu, Sundi, Sathavari, Veera, Punarnava, Balamoola, Bharangee, Kandookari, Ridhi, Sadhi, Thamalaki, Pippali, Sringadakam, Payasya, Brihathi, Kantakari, Prisniparni, Salaparni, Gokshura, Draksha, Akshola, Madhu, Sitha, Maricha, Twak, Ela, Pathra, Nagakesaram

Indication: Brumhana, Nashta Sukla, Kshatha ksheena, Burbala, Vyadhi Karshita, Stree prasaktha, Krisha, Varna swara heena, Kasa, Hidhma, Jwara, Swasa, Daha, Trishna, Raktha Pitha, Putradam, Chardi, Murcha, Hridroga, Yoni roga, Mootra Roga

Dosage: Internal Use 5 to 20g or as directed by Physician

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Amrutapraasham”

Translate »